Κήρυξον τον λόγον

Περίληψη βιβλίου 

Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῡμα το ἃγιον βρύει προφητείας, ἱερέας τελειοῖ,ἀγραμμάτους σοφίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖςθεολόγους ἀνέδειξεν, ὃλον συγκροτεῖτόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας.Ὁμοούσιε καί ὁμόθρονε, τῷ Πατρίκαι τῷ Υἱῷ Παράκλητε, δόξα σοι."Στιχηρό ἰδιόμελο Ἐσπερινοῦ τῆς Πεντηκοστῆς" 

 

Χαρακτηριστικά έκδοσης

ISBN: 978-618-82793-2-2
Σελίδες: 280+4 σελ.
Συγγραφέας: π. Νικολάου Π. Τσούτα

Νέα Αίτηση Προσφοράς LUX UV

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία για να λάβετε μια επακριβής και ανταγωνιστική προσφορά. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε κάποια επακριβή χαρακτηριστικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2105220795.
Ποσότητα
Invalid Input

Όψεις(*)
Invalid Input

Υπάρχει Μακέτα Έτοιμη
Invalid Input

Επιθυμητή Ημερομηνία Παράδοσης
Invalid Input

Παραλαβή ή Παράδοση
Invalid Input

 
Επωνυμία Εταιρείας
Invalid Input

Όνομα Υπευθύνου(*)
Invalid Input

Τηλέφωνο Επικοινωνίας(*)
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Παρατηρήσεις
Invalid Input

Captcha Code(*)
Captcha Code
Προσπαθήστε ξανά!