Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

Τι είναι ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας;

 Η εταιρική ταυτότητα είναι ουσιαστικά η εικόνα της επιχείρησης και είναι απαραίτητη για κάθε εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, καθώς την χαρακτηρίζει και δημιουργεί τις πρώτες εντυπώσεις στο κοινό.

 Συνιστά την απαρχή για την οικοδόμηση μιας σωστής και σοβαρής εικόνας για την επιχείρησή σας. Αντικατοπτρίζει το ύφος, τη δραστηριότητα και την κουλτούρα της και οφείλει να την διαφοροποιεί και να την αναδεικνύει.

 Σχεδιάζεται και υλοποιείται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι πάντοτε πλήρως σύμφωνη με το “προφίλ” της εταιρείας και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

 Όλα τα στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας πρέπει να έχουν αναγνωρισιμότητα, να αποπνέουν μία ενιαία εικόνα, ένα κοινό στοιχείο, καθώς και έναν  επίσημο και σταθερό χαρακτήρα, αφού με αυτά γίνεται η καθημερινή επικοινωνία είτε με συνεργάτες είτε με πιθανούς πελάτες.

 Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα είναι:

Νέα Αίτηση Προσφοράς LUX UV

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία για να λάβετε μια επακριβής και ανταγωνιστική προσφορά. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε κάποια επακριβή χαρακτηριστικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2105220795.
Ποσότητα
Invalid Input

Όψεις(*)
Invalid Input

Υπάρχει Μακέτα Έτοιμη
Invalid Input

Επιθυμητή Ημερομηνία Παράδοσης
Invalid Input

Παραλαβή ή Παράδοση
Invalid Input

 
Επωνυμία Εταιρείας
Invalid Input

Όνομα Υπευθύνου(*)
Invalid Input

Τηλέφωνο Επικοινωνίας(*)
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Παρατηρήσεις
Invalid Input

Captcha Code(*)
Captcha Code
Προσπαθήστε ξανά!